Pengurusan Kontrak   
Sistem Maklumat Pengurusan Kontrak (COINS)
1. Sila tekan butang simpan untuk simpan data Syarikat anda.
2. Sila tekan butang selesai jika anda pasti semua data sudah diisi.
3. Sila pastikan data Syarikat anda sudah diisi sepenuhnya sebelum tekan butang selesai.
* Ruang ini wajib diisi.

Format : .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpeg, .jpg, .png     Saiz Lampiran : 2MB